Länkar:

- Berts jazznytt - Bert Slättungs kalendarium och information om jazz i frf allt Västsverige:  http://www.smedbergs.net/jazzsidan/bert/

- Classic Jazz Göteborg - förening för äldre jazz: http://www.tradjazz.se/index.htm

- OJ (= Om jazz, tidigare Orkesterjournalen) - världens äldsta jazztidskrift: http://www.oj-jazz.com/

- The Red Hot Jazz Archive - korta historiker över band och musiker verksamma fram till 1930, med ljudprover: http://www.redhotjazz.com/

- Traditional Jazz Bands - förteckning över band i världen som spelar äldre jazz: http://www.libertyhall.com/jazzbands/zvjb.html

- Trad Jazz Radio - tradjazz dygnet runt på nätet: http://www.live365.com/stations/seanmoyses

Till startsidan